Attribuointitutkimus

Attribuointitutkimus on yksi RECENARTin käyttämistä taidehistoriallisista tutkimusmenetelmistä. Attribuointi (lat. attribuere = omistaa jollekin) tarkoittaa taideteoksen tekijän päättelemistä tai olettamista silloin, kun teoksen tekijää ei varmasti tiedetä. Attribuointi pohjautuu seuraaviin tekijöihin:

  • Tyyli
  • Aihe
  • Provenienssi
  • Tekniikat ja materiaalit

Yhdistettyinä nämä tiedot auttavat meitä kontekstualisoimaan taideteoksen.

Attribution needs close cooperation between art historians and analysts to define the authorship of the painting
Attribuointi vaatii taidehistorioitsijoiden ja materianalyytikoiden tiivistä yhteistyötä.

Provenienssitutkimus

Provenienssi (ransk. provenir, ’olla peräisin’, ’johtua’) tarkoittaa asian tai esineen alkuperää, lähdettä, esineen omistajuuden tai sijainnin historiaa sen valmistumisen ajankohdasta nykyhetkeen. Provenienssin ensisijainen tarkoitus on vahvistaa esineen luomiseen, tuottamiseen tai löytämiseen liittyvä aika, paikka ja jos tarkoituksenmukaista, siitä vastuussa oleva henkilö. Provenienssin määrittelemiseksi käytetään usein vertailevia tekniikoita, asiantuntijoiden mielipiteitä, kirjoitettuja ja sanallisia arkistoja ja erilaisten tieteellisten tutkimusten tuloksia.

Tutkitut tiedot teoksen materiaaleista, valmistumisajankohdasta, tekijästä, autenttisuudesta ja omistajuushistoriasta vaikuttavat taideteoksen arvoon. Autentikointi on todentamista; aidon erottamista epäaidosta, väärentämättömän erottamista väärennetystä.

The provenance researcher seeks for hints of different historical stages of an object and to aim to interpret those hints.
Provenienssitutkija jäljittää teoksen historiallisia vaiheita ja tulkitsee niihin liittyviä yksityiskohtia.