Käytössämme on laaja valikoima uusinta teknologiaa

RECENART tutkii taidetta tieteellisesti 13 eri kemian, fysiikan ja kuvantamisen menetelmin yhdistäen optisen- ja materiaalitieteellisen tutkimuksen taidehistorialliseen analyysiin.

 

Example of results
Esimerkki mittaustuloksista.

RECENART käyttää näitä materiaalitieteellisiä tekniikoita:

 • PIXE & TES-PIXE

  PIXE:llä voidaan tutkia hyvin pieniä pitoisuuksia eri alkuaineita. Tekniikka perustuu karakteristen röntgensäteiden takaisinsirontaan. Jokainen alkuaine siroo röntgeneitä itselleentyypillisellä tavalla, ja erittäin tarkoilla ilmaisimilla on mahdollista kerätä tämä säteily. Säteilyn laatu kertoo kustakin alkuaineesta.

  PIXE tutkimus mahdollistaa tarkan alkuaineanalyysin tekemisen eri taide-esineistä. Alkuainekoostumuksesta saadaan tietoon teoksessa käytetyt pigmentit. Pigmentit ja eritoten niiden epäpuhtaudet saattavat usein paljastaa taide-esineen ajoituksen ja tekopaikan, sillä pigmentit ovat tietyn ajan innovaatioita ja niitä on käytetty ajan saatossa eri paikoissa eri tavalla.

  TES-PIXE perustuu samaan tekniikkaan, kuin PIXE. Ainoa ero näiden tekniikoiden välillä on, että TES-PIXE on noin 10 kertaa tarkempi, kuin ”tavallinen” PIXE. Tätä tekniikkaa kehitetään yhä eteenpäin Jyväskylän yliopistossa ja sillä voidaan testata jo erityisesti keramiikkaa ja muita kovia materiaaleja.

   

  Particle induced X-ray emission (PIXE)
  Keramiikkaesineen PIXE-tutkimus Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa.
 • Hyperspektrikuvantaminen

  Nykyaikaisen digikameran kuva muodostuu kuvapisteistä eli pikseleistä. Kun kameraan yhdistetään spektrometri, saadaan hyperspektrikamera, joka kuvaa jokaisen kuvapisteen spektrin. Hyperspektrikameralla voidaan kuvata aina näkyvän valon alueelta infrapuna-alueelle. Tämä mahdollistaa sen, että kameran avulla voidaan tutkia aluspiirroksia ja lähes poispyyhittyjä tekstejä.

  RECENART käyttää kahta hyperspektrikameraa tutkimuksiinsa. VNIR kuvaa 400-800 nanometrin alueella ja SWIR pääsee aina 1000-1700 nanometriin.

  Hyperspektrikameralla on mahdollista:

  • nähdä eri maali- ja värikerroksia
  • tutkia aluspiirroksia
  • määritellä teoksen eri elementtejä
  • saada näkyviin lähes poispyyhittyä kirjoitusta

   

  Hyperspectral camera at work
  Öljyvärimaalauksen kuvaaminen hyperspektrikameralla.
 • Raman

  Ramanilla tutkitaan orgaanisia aineita. Se soveltuu myös hyvin erilaisten sideaineiden tutkimiseen. Raman paljastaa tutkittavan esineen molekyylirakenteen ja antaa arvokasta tietoa teoksessa käytetyistä pigmenteistä ja muista esineen komponenteista.

   

  Raman microspectrometer
  Ramantutkimus käynnissä.
 • UV-analyysi

  UV-analyysi tarkoittaa maalauksen pinnasta heijastuvaa, silmille näkymätöntä ultraviolettisäteilyä. UV-analyysillä tutkitaan teoksen kerrosrakennetta, päällemaalauksia ja mahdollisia restaurointeja.

   

 • IR-analyysi

  IR-analyysissa näkymätön infrapunasäteily läpäisee osan maalikerroksista. Ilmiö voidaan tallentaa joko filmille tai muuntaa IR-säteilylle herkällä kameralla kuvaksi kuvaruudulle. Menetelmän avulla voidaan tutkia luonnospiirroksia, päällemaalauksia ja taiteilijan tekemiä muutoksia.

   

  Infrared examination
  Esimerkki IR-kuvasta.
 • Stereo- ja valomikroskopia

  Maalipinnasta otettuja materiaalinäytteitä voidaan tunnistaa niiden koon, muodon, värin ja optisten ominaisuuksien perusteella polarisaatiomikroskoopin avulla. Samoin voidaan maalikerroksista otettuja pieniä väriainenäytehiukkasia tunnistaa teoksen kerrosrakenteesta.

  Stereomikroskoopilla tutkitaan maalauskerrostumia ja väriainejakaumaa sekä pinnan halkeamamuodostelmia.

  USB-mikroskoopilla saadaan otettua mikrovalokuvia tutkittavasta esineestä.

   

  Stereomicroscopy
  Esimerkki stereomikroskooppitutkimuksesta.

  Stereomicroscopy

 • IR-spektrometri

  IR-spektrometrilla (FTIR) tutkitaan epäorgaanisia aineita. Kun Raman tutkii taide-esineen orgaaniset aineet, FTIR tutkii epäorgaaniset. Raman ja FTIR ovatkin yleensä yhdessä käytettäviä menetelmiä.

  IR-spektrometrin avulla saadaan tutkittavasta materiaalista IR-spektri, jonka perusteella voidaan tunnistaa mm. sideaineita, lakkoja ja pigmenttejä. Menetelmällä tutkitaan infrapunasäteilyn absorboitumista maalausmateriaalinäytteessä. Erilaiset maalausmateriaalit absorboivat infrapunasäteilyn eri aallonpituuksia.

 • Röntgenkuvaus

  Röntgenkuvantaminen on perinteinen teknisen taiteentutkimuksen keino. Sillä voidaan paljastaa aluspiirroksia ja etenkin ajan myötä teokseen tulleita vaurioita.

  Example of X-ray radiography
  Esimerkki röntgentutkimuksesta.

  X-ray radiography at work

   

 • SEM-EDS pyyhkäisyelektronimikroskooppi

  SEM-EDS pyyhkäisyelektronimikroskooppi vaatii näytteenottoa tutkittavasta taide-esineestä.

  Tällä tekniikalla tutkitaan pigmenttejä erityisen tarkasti, sillä se erottaa hyvin eri alkuainekoostumukset eri pigmenteistä toisistaan. Menetelmällä voidaan tutkia myös pigmenttien pintarakennetta erittäin suurilla suurennoksilla.

   

  Example of results
  Esimerkkejä SEM/EDS -tutkimuksesta.

  Example of SEM/EDS

   

 • XRD

  Röntgenkristallografialla (XRD) voidaan tutkia kiderakenteita. Erityisesti mineraalit, kivet ja muut sen kiderakenteiset pigmentit voidaan tutkia tällä menetelmällä.

   

 • Sivuvalotarkastelu

  Sivuvalolla voidaan tarkastella sekä teoksen maalaustekniikkaa että maali- ja lakkapinnan vaurioita. Teosta valaistaan pinnan suuntaisesti sivulta.

  Manet in normal light
  Manet’n maalaus normaalivalossa.
  Manet in raking light
  Manet’n maalaus sivuvalotarkastelussa.
 • XRF-spektrometri

  XRF-spektrometri on kannettava laite, joka kertoo kunkin taideteoksen alkuainekoostumuksen.

  Alkuainekoostumuksen perusteella päästään taideteoksen pigmenttien jäljille: kussakin väriaineessa on tietyt elementit, jotka kertovat teoksen alkuperästä ja siitä, onko taiteilija käyttänyt juuri niitä pigmenttejä yleisesti töihinsä.

  XRF:n, kuten PIXEnkin toiminta perustuu karakteristiseen röntgensäteilyyn. Se ei ole niin tarkka tekniikka, kuin PIXE, mutta hyvin usein täysin riittävä tutkimusväline esimerkiksi maalausten tutkimiseen.

   

  XRF-spectrometer

 • Valomikroskopia

  Valomikroskopia mahdollistaa mikrovalokuvien ottamisen tutkittavasta esineestä.

   

  Pigment particle from a blue-colored area from a painting attributed to Manet.
  Väriainenäytehiukkasia Manet`n maalauksessa.