RECENART – taidetutkimuskeskus

RECENART yhdistää taidehistorian, kemian, fysiikan ja tietotekniikan huippuosaamista ja -teknologiaa taideteostutkimukseen. Palvelemme taideteosten ja arkeologisten esineiden alkuperästä ja autenttisuudesta kiinnostuneita keräilijöitä, taiteen välittäjiä, museoita, säätiöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja viranomaisia. Meillä on myös mobiililaboratorio, mikä mahdollistaa tutkimuksen tekemisen asiakkaan tiloissa.

Taiteen ostamiseen, välittämiseen, vakuuttamiseen ja sijoittamiseen saattaa sisältyä erilaisia riskejä. Luotamme toiminnassamme tieteellisiin menetelmiin; teknologisiin metodeihin ja provenienssitutkimukseen, joilla korvaamme ns. konossööriyden eli silmämääräistä arviointia soveltavan taiteentuntijuuden. Monitieteinen tutkimustiimi hyödyntää myös Jyväskylän yliopistossa olevaa teknologiaa vastaten taiteen ajoitus-, aitous- ja alkuperäkysymyksiin.

RECENART käynnistyi Jyväskylän yliopiston ja Tekesin rahoittamana hankkeena. Pilottivaiheen 2014–2016 jälkeen perustettiin yritys, RECENART Oy. Yrityksemme toimintaa tukevat yksityiset sijoittajat ja yritykset. Yhteistyömme Jyväskylän yliopiston kanssa jatkuu myös siten, että yliopiston perustama rahoitusyhtiö Unifund Jyväskylä Oy tukee liiketoimintaamme. Lisäksi vuosina 2016–2017 RECENART Oy:n kansainvälistymistä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

 

eu_eakr_fi_vertical_20mm_rgb            vipuvoimaaeu_2014_2020_rgb

 

Tutustu tutkimustiimiimme

Tutkimusmenetelmät 

RECENART käyttää laajasti taidehistoriallista metodologiaa hyödykseen tutkiessaan taideteoksia. Erityisesti provenienssi- ja attribuointitutkimusta hyödynnetään vastaamaan teoksen ajoitus- ja tekijyyskysymyksiin.

Materiaalitieteellisiin tutkimuksiin käytettäviä tekniikkoja on useita ja neuvomme mielellämme, millä tekniikoilla saadaan parhaiten vastattua kuhunkin tutkimuskysymykseen. Optisilla analyysitekniikoilla tutkitaan taide-esineitä eri kuvantamismenetelmillä. Näillä menetelmillä kuvannetaan sellaisia asioita, mitkä eivät ole nähtävissä paljaalla silmällä, kuten aluspiirrokset, taiteilijan tekemät muutokset tai muutokset signeerauksessa. Alkuaine- ja rakenneanalyyttisillä tekniikoilla tutkitaan esimerkiksi teosten alku- ja väriaineiden koostumusta.

 

Lue lisää menetelmistä