Case: Monet

RECENART vieraili Serlachiuksen museossa tutkimassa muutamia kokoelmaan sisältyviä teoksia. Yksi tutkittavista teoksista oli Monet´n maalaus Heinäsuova ilta-auringossa (1891). Maalauksessa ei ollut signeeraus näkyvissä.

Serlachius-museon tutkimuksissa käytettiin mobiililaboratoriota, johon kuuluu useita laitteita, muun muassa XRF-spektrometri ja hyperspektrikamera. Hyperspektrikameran avulla maalikerrosten alta löydettiin taiteilijan itsensä peittämä signeeraus. XRF-spektrometri ja pigmenttianalyysi vahvitsi, että teoksen pigmentit sopivat täysin Monet´n tuotantoon. Maalaus on ollut Serlachius-museon kokoelmissa 1950-luvulta asti. Teoksen aitoutta ei kuitenkaan ole voitu varmistaa ennen kuin nyt kun tutkimusteknologia on tarpeeksi pitkällä.

 

Monet signature revealed
Monet’n signeeraus näkyvissä.
Monet HaystacksMonet Haystacks

alttarikaappi

Case: 1400-luvun alttarikaappi

RECENART tutki keskiaikaista alttarikaappia, joka oli hyvin säilynyt. Tutkimustiimi käytti non-destruktiivisia menetelmiä alttarikaapin tutkimukseen ja mobiililabororatorio teki tutkimuksen kaikki kenttätyöt paikan päällä.

Kannettavalla XRF-spektrometrilla tutkittiin myöhäiskeskiaikaista, puusta valmistettua moniväristä alttarikaappia. Tavoitteena oli tarkentaa alttarikaapin ajoitusta. Analyysi osoitti keltaisilla maalausalueilla olevan lyijyä ja tinaa. Lisäksi SEM-EDS ja valomikroskooppianalyysit osoittivat pigmentin keskiajan taiteilijoiden käyttämän tyypin I pigmentiksi, ja näin alttarikaappi voitiin ajoittaa 1450-luvun jälkipuoliskolle.