Monitieteinen taidetutkimuskeskus

RECENART® yhdistää taidehistorian, kemian, fysiikan ja tietotekniikan huippuosaamista ja -teknologiaa taideteostutkimukseen. Palvelemme taideteosten ja arkeologisten esineiden alkuperästä ja autenttisuudesta kiinnostuneita keräilijöitä, taiteen välittäjiä, museoita, säätiöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja viranomaisia. Monitieteisessä tutkimustiimissä on tutkijoita taidehistoriasta, luonnontieteistä ja tietotekniikasta. Tutkimustuloksemme ovat konkreettisia, puolueettomia ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvia.

Meillä on myös mobiililaboratorio, mikä mahdollistaa tutkimuksen tekemisen asiakkaan tiloissa. RECENARTin mobiililaboratoriolla on pigmenttianalyysiin ja kuvantamiseen tarvittava kalusto. 

 

Golden frame
Example of results
Esimerkki tutkimusdatasta.

Materiaalitieteelliset tutkimukset

RECENART tutkii taidetta ja muita kulttuuriesineitä tieteellisin menetelmin käyttämällä uusinta teknologiaa. Työskentelemme jatkuvasti tutkimusteknologian ja -menetelmien kehittämiseksi.

Käytössämme on seuraavat tekniikat:

 • Alkuaine- ja rakenneanalyyttiset tekniikat:
  TES-PIXE, PIXE, XRF, SEM-EDS, Raman, FTIR, XRD, C14
 • Optiset analyysitekniikat: hyperspektrikamera,
  röntgen, fotogrammetria, sivuvalo, UV- and IR
  analyysit, stereo- ja valomikroskopia
Lue lisää materiaalitieteellisistä menetelmistä

Manet in normal light

Provenienssi- ja attribuointitutkimus

Attribuointitutkimus on yksi RECENARTin käyttämistä taidehistoriallisista tutkimusmenetelmistä. Attribuointi tarkoittaa taideteoksen tekijän päättelemistä tai olettamista silloin, kun teoksen tekijää ei varmasti tiedetä. Attribuointi pohjautuu seuraaviin tekijöihin:

 • Tyyli
 • Aihe
 • Provenienssi
 • Tekniikat ja materiaalit

Yhdistettyinä nämä tiedot auttavat meitä kontekstualisoimaan taideteoksen.

Provenienssi tarkoittaa asian tai esineen alkuperää, lähdettä, esineen omistajuuden tai sijainnin historiaa sen valmistumisen ajankohdasta nykyhetkeen.

Dokumentoidut tiedot teoksen materiaaleista, valmistumisajankohdasta, tekijästä, autenttisuudesta ja omistajuushistoriasta vaikuttavat taideteoksen arvoon.

 

Lue lisää taidehistoriallisista menetelmistä

conservation

Kokoelmanhallinnan palvelut

RECENART tarjoaa yksityisille keräilijöille, taidetta kerääville yrityksille, säätiöille ja viranomaisille kokoelmatyötä tukevia palveluita. Taidehistorioitsijat ja konservaattori mm. luetteloivat taidekokoelmia, lisäksi konservaattori tekee yksittäisten teosten ja kokoelmien kuntokartoituksia. Palvelemme myös taiteen esittämistä, taidehankintoja, poistoja sekä yksittäisten teosten ja kokoelmien arvojen määrittelyjä koskevissa kysymyksissä.

Analyzing

Mobiililaboratorio

RECENART on kehittänyt ketterän liikkuvan laboratorion, mikä mahdollistaa tutkimuksen asiakkaan tiloissa tai esineen alkuperäisessä sijaintipaikassa.

Kuvantamistekniikat:

 • XRF spektrometri
 • Hyperspektrikamera (VINR 400-800 nm ja SWIR 1000-1700 nm)
 • USB-mikroskopia

Alkuaine- ja rakenneanalyyttiset tekniikat, joilla voidaan tutkia näytteitä esineestä:

 • SEM-EDS
 • Raman
 • FTIR
 • XRD

Lue lisää laitteista ja tekniikoista

Palvelujen hinnat:

Tutkimuksen hinta määräytyy aina tutkimuskysymyksen perusteella. Hintaan saattaa vaikuttaa myös teoksen koko.

Kun kerrot meille, mitä haluat tietää teoksestasi, osaamme valita siihen tarvittavat tekniikat. Käytämme kuhunkin tutkimukseen vain tarvittavat tieteelliset menetelmät, ja pyrimme aina käyttämään ensisijaisesti sellaisia menetelmiä, joissa ei tarvitse ottaa näytettä teoksesta.

Taideteostarkastuksessa teemme esitutkimuksen taideteokselle kuvantamismenetelmien avulla (valokuva, UV- ja IR-kuva). Tutkimuksessa selviää esim. onko teoksessa restaurointeja tai eri aikaisia merkintöjä. Saamme myös tietoa signeerauksen alkuperäisyydestä ja mahdollisista muista merkinnöistä.

Samalla arvioidaan, kannattaako tutkimusta jatkaa esim. pigmenttianalyysilla tai/ja hyperspektrikameratutkimuksella.

Taideteostarkastuksen hinta on 950 €.

Kattavan tutkimuksen hinta sovitaan erikseen, koska jokainen teos on erilainen. Hinta riippuu siitä, mitä tutkimuksella halutaan tietää teoksesta.